Profil společnosti HW PROJEKT

Společnost HW PROJEKT vznikla v nedávné době s koncepcí moderně a systémově strukturované firmy zajišťující komplexní projekční a inženýrské služby projektanta včetně inženýrské činnosti zákazníkům dle současných požadavků.

Jedná se o spolupráci zkušených inženýrů, kteří v minulosti zajišťovali zakázky a jejich koordinaci na úrovni vedoucích projektů a mají zkušenosti s projekty z oblasti inženýrských staveb.

Zároveň má firma vybudovaný okruh stálých externích spolupracovníků v profesích statika staveb, elektro, zdravotechnika, vzduchotechnika, topení a plyn.

Vybavení firmy

Do základního vybavení patří výpočetní technika a programy pro stavební projekci. Firma je samostatná i po stránce planografického zpracování zakázek.

tvorba web stánek: 80.cz