Politika jakosti

Společnost HW PROJEKT, s.r.o. působí jako projektová a inženýrská firma v oborech vodního hospodářství a pozemních staveb. Jako rámec pro řízení jakosti vyhlašuje společnost následující zásady politiky jakosti:

V Praze dne 21.7.2006

Ing. Martin Horejš, v.r.
jednatel        

tvorba web stánek: 80.cz