Reference

Jedná se o referenční projekty, které zajišťovali pracovníci firmy v předcházejících letech jako vedoucí projektů:


Inženýrské sítě

Čistírny odpadních vod

Územně plánovací dokumentace

Koncepční a poradenská činnost

Pozemní stavby

Životní prostředí

Inženýrská činnost

tvorba web stánek: 80.cz