Hlavní obory činnosti

Spolupráce s urbanistickými ateliery na zpracování územně plánovací dokumentace - vodohospodářská část.

Poradenství obcím - koncepční rozvoj infrastruktury - koordinace rozvoje obce v souvislostech dle územního plánu.

Politika jakosti

Společnost HW PROJEKT, s.r.o. působí jako projektová a inženýrská firma v oborech vodního hospodářství a pozemních staveb. Jako rámec pro řízení jakosti vyhlašuje společnost následující zásady politiky jakosti:

V Praze dne 21.7.2006

Ing. Martin Horejš, v.r.
jednatel        

Firma byla založena v roce 2005 a zabývá se projektovou a inženýrskou činností v oboru vodohospodářských a pozemních staveb, zpracováním projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, provedení stavby, zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, projednáním projektové dokumentace a zajištěním vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

HW PROJEKT, s.r.o.
info@hwprojekt.cz

Profil společnosti HW PROJEKT

Společnost HW PROJEKT vznikla v nedávné době s koncepcí moderně a systémově strukturované firmy zajišťující komplexní projekční a inženýrské služby projektanta včetně inženýrské činnosti zákazníkům dle současných požadavků.

Jedná se o spolupráci zkušených inženýrů, kteří v minulosti zajišťovali zakázky a jejich koordinaci na úrovni vedoucích projektů a mají zkušenosti s projekty z oblasti inženýrských staveb.

Zároveň má firma vybudovaný okruh stálých externích spolupracovníků v profesích statika staveb, elektro, zdravotechnika, vzduchotechnika, topení a plyn.

Vybavení firmy

Do základního vybavení patří výpočetní technika a programy pro stavební projekci. Firma je samostatná i po stránce planografického zpracování zakázek.

Reference

Jedná se o referenční projekty, které zajišťovali pracovníci firmy v předcházejících letech jako vedoucí projektů:


Inženýrské sítě

Čistírny odpadních vod

Územně plánovací dokumentace

Koncepční a poradenská činnost

Pozemní stavby

Životní prostředí

Inženýrská činnost

Kontakt na HW PROJEKT

HW PROJEKT, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Horejš

Kancelář firmy:
Pod Lázní 1026/2
140 00 Praha 4 - Nusle

tel.:
+420 241 400 949
+420 241 400 950-951


fax:
+420 241 400 858

e-mail:

Sídlo firmy:
V Štíhlách 1254
142 00 Praha 4 - Krč
ičo: 272 30 601
dič: CZ27230601
spisová značka: C 106214 vedená u Městského soudu v Praze

Živnostenský list Stáhnout ve fromátu PDF

tvorba web stánek: 80.cz